miércoles, 21 de enero de 2009

Mestre Biel Oliver

L'agricultura no ha de viure de llimosna, ha de viure d'experimentació i d'una lluita continua per fer les coses diferent que les multinacionals.

El vídeo l'he trobat al perfil d'en Pep Trailer (Oliva Trencada) emperò no sé si és fet d'ell.